Home » , » Said Nursi Sözleri

Said Nursi Sözleri

said-nursi-sozleriSaid Nursi Sözleri, Bediüzzaman Said Nursi Sözleri, Said Nursi, Said Nursi Sözler, Said Nursi Yazılı Sözleri, Said Nursi Sözleri Mesajları.

- Büyük görünme küçülürsün.

- Düşman istersen, nefis yeter.

- “ Ne kadar güzel yapılmış ‘de, “ Ne kadar güzeldir” deme.

- Bu zamanda insanlar, İHSANİ, muhtaçlara Çok pahalı satarlar.

- Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez.

- Sevdası büyük olanın imtihanı da Büyük olur.

- “ Âlim-i Mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir.

- Dünyada En Büyük Ahmak Odur Ki, Dinsiz Serserilerden Terakkiyi Ve Saadet-i Hayatiyeyi Beklesin.

- “ Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayan a’malara bak! ALLAH’a şükret.”

- “ Biz ki hakiki Mühsümanız, aldanırız, fakat aldatmayız… Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz…

- “Eğer orazı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.  http://sozleri-mesajlari.com/said-nursi-sozleri/

- Nefis hizmet zamanında geri kaçar. Ücret vaktinde ileri safa hücum ediyor.

- Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.

- Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.

- Zahiren çirkin perdeler altında, gayet güzel neticeler var.

- “Zulmüyle Âbâd Olanın Ahiri Berbâd Olur!

- Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.

- ‘ İslâmiyet’e Darbe Vuranların Başlarında Öyle Müdhiş Bir Patlayış Olacak Ki, Kıyamete Kadar Unutulmayacak.

- Benim yüz ruhum olsa âsâyişe feda ediyorum.

- “ Böyle Olmasaydı şöyle olmazdı “ Diye birbirinizden gücenmeyiniz.

- Zâhiren Zahmetler Altında Rahmetler Var.

- Seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.

- Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin.

- “ En hayırlı genç odur ki, İhtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.”

- Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir MAHKEME- İ KÜBRAYA bırakılıyor.

- İmana gel ki, Elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki Selamette kalasın.

- Ahirette seni kurtaracak bir esereni olmadığı takdirde, Fani dünya da bıraktığın eserlere de kıymet verme.

- Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır.

- İnsanda en tehlikeli damar enâniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Onu okşamakla çok fenâ şeyleri yaptırabilirler.

- İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.

- “ Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı… O halde çalışınız Ahiretiniz ağlamasın…”

- Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet, bu zamanda ahl-i hakikate lâzım ve elzemdir.

- Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir.

- Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm.

- Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur.

- Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun.

- İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur. : !

- Dünya bütün şâşâsıyla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir.

- Ey nefsim ! Kalbim gibi ağla ve bağır ve deki: “ Fâniyim, fâni olanı istemem; âcizim, âciz olanı istemem.

- İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Hâlık-ı Kâinatı tanımak ve Ona iman edip ibadet etmektir.

- “ Bir Zât ki, O’na yıldızların îcadı zerreler kadar kolay gelir…

- “Hakkın hatırı âlîdir. Hiçbir hatıra feda edilmez.”

- Allah’ım madem sen varsın ve bâkisin, giden gitsin, sen bana yetersin.

- Halık-ı Rahman’ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür.

- Birimiz dünyada, birimiz ahirette, birimiz şarkta, birimiz garpta birimiz şimalde, birimiz cenupta biz yine birbirimizle beraberiz.

- Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin.

- Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğu biri söylese veya gösterse; ondan darılmak değil, belki menün olmak lâzım gelir.

- Maden Dünyanın Bu İmtihanları Geçiçidir, Çabuk Giderler; Sevaplarını, meyvelerini Bizlere verirler. Biz de inâyeti İlâhiyeye itimad edip sabır içinde şükretmeliyiz.

- Vazifemiz, dâhildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.

- Kainatta En yüksek hakikat imandır, İmandan sonra Namazdır…

- Gururu bırak, aczini anla. Malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya niçin geldiğini öğren.

- Merak ilmin hocasıdır.

- Adavet etmek istersen, kalbindeki adavete adavet et.

- Kat’iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır.

- Devamı olmayan şeyde Kalb için hakikî bir lezzet yoktur.

- Helâl Dairesi Geniştir Keyfe Kâfi Gelir Harama Girmeye Hiç Lüzum Yoktur.

- “Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış.”

- Allah’ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır… Onu unutan, sarayda da olsa, zindandadır, bedbahttır.

- Zaman gösterdi ki, cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil.

- Bir adamı SULTAN yapmak on neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise bir adamın İMANINI kurtarmak, on adamı veli yapmaktan daha SEVABTIR.

- İmana gel ki elemden emin olasın; kadere teslim ol ki selametle kalasın.

 

1 yorum:

Sayfa

Google

Html

Hedef 2019 - Sitede Mesajlar, Sözler, Sözleri-Mesajları içerikler bulunuyor.
-
Blogger tarafından desteklenmektedir.